Novosti

EU financira
Vaučeri za digitalizaciju

Prijavitelj: Kolman d.o.o.

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V3.0021

Naziv projekta: Strategija digitalne transformacije Kolman

Naziv poziva: VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU - Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT)

Ukupna vrijednost projekta: 16.000,00 Eur + PDV

Potpora male vrijednosti - de minimis: 9.600,00 Eur

Rok za provedbu: 12 mjeseci, odnosno od 3. studentog 2023. do 3. studenog 2024. godine

 

EU financira