Ostalo

Kolpak e-liquid linije za punjenje
Kolpak e-liquid linije za punjenje
Kolpak e-liquid linije za punjenje
Kolpak e-liquid linije za punjenje
Kolpak e-liquid linije za punjenje
kolpak e-liquid linije za punjenje
kolpak e-liquid linije za punjenje
kolpak e-liquid linije za punjenje
Kolpak e-liquid linije za punjenje

Specijalno dizajnirane automatske i poluautomatske linije za punjenje e-tekučina u boce. Linije mogu biti potpuno automatske od uvođenjea boca na ulaznu transportnu traku linije, punjenja, postavljanja kapalice,postavljanja i čepljenja čepa,kontrole,etiketiranja i kartoniranja boca.

Kapaciteti punjenja: 10 ml / 1000, 2000, 3600 boca/minuti ovisno o modelu stroja.

Male dimenzije, robustan dizajn, inox konstrukcija, plc touch panel siemens ili unitronics, dijagnostika grešaka.

Kolapk e-liquid linije za punjenje možemo prilagoditi prema posebnim bocama i čepovima kupca. Možemo dizajnirati linije prema posebnim zahtjevima i željama kupca počevši od kapaciteta, željene automatizacije, vrste boca i čepova. Možemo ponuditi i jednostavnija poluautomatska rješenja punjenja, čepljenja, etiketiranja i kartoniranja e-tekučina

Video